Onderstaande tekst is van toepassing op de NFMD website. Door het gebruik van de webpagina’s en/of het aanmelden voor events via deze website stem je in met deze privacy verklaring en disclaimer.

 

Disclaimer

De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van NFMD en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder mijn toestemming.

De door NFMD verstrekte informatie en afbeeldingen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op deze website geplaatst, maar voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. NFMD streeft ernaar om de website constant te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds actueel is.

De informatie op deze website kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik deze website. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, zijn niet door NFMD ingericht en worden niet door NFMD gemaakt.

NFMD aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van informatie, informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of informatie van of via een website die naar een website verwijst en informatie die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.

 

Privacyverklaring

Versie: maart 2019

Wanneer je op deze website actief bent of contact met de NFMD opneemt deel je soms persoonsgegevens met de NFMD. De NFMD gaat zorgvuldig met deze gegevens om en houdt zich aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens de NFMD van je verzameld en wat de NFMD met deze gegevens doet.

Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en de NFMD, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit. NFMD, gevestigd te Geldermalsen, is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar info@nfmd.nl.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.

 

Bijzondere persoonsgegevens

De NFMD verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

De NFMD heeft niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. De NFMD kan echter niet controleren of een bezoeker van onze websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als je er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon hebben verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via info@nfmd.nlen dan verwijderen wij deze informatie.

 

Wanneer verwerkt de NFMD jouw persoonsgegevens?

1.     Om je te kunnen helpen als je vragen hebt.

De NFMD helpt je graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor de NFMD hebt. Je kunt de NFMD bellen, e-mailen, een formulier invullen of een brief sturen. Om je verder te kunnen helpen slaan we een aantal gegevens van je op. Op die manier weten we wie je bent en kan de NFMD ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad.

Als je vragen voor de NFMD hebt dan slaan we de volgende gegevens van je op:

 • N.A.W. gegevens werkgever
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Naam
 • Funcitietitel

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang.

 

2.     Om een overeenkomst uit te voeren en afspraken met je te kunnen maken.

Als je bij de NFMD producten of diensten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt gevraagd. De NFMD slaat de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:

 • N.A.W. gegevens werkgever
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Naam
 • Funcitietitel

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst.

 

3.    Jouw aanmelding voor het lidmaatschap te registreren.

Als je je hebt aangemeld voor het lidmaatschap van de NFMD, dan slaan wij de volgende gegevens op:

 • N.A.W. gegevens werkgever
 • E-mailadres
 • Werkgever
 • Functietitel
 • Overige aangeleverde persoonsgegevens
 • Overige aangeleverde persoonsgegevens van eventuele collega’s

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

 

4.     Om je te kunnen factureren & incasseren.

De door jou afgenomen of diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit toch niet doet dan start de NFMD een incassotraject. In verband met facturatie & incasso slaan wij de volgende gegevens van je op:

 • N.A.W. gegevens werkgever
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; wettelijke verplichting.

 

5.     Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening.

Wanneer wij wijzigingen doorvoeren in onze dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stellen wij je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruiken wij de volgende gegevens om je in ons nieuwsbrief systeem te verwerken:

 • Naam
 • Emailadres

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

 

6.    Om contact met je op te nemen over evenementen via Linked-in of via gegevens op je visitekaartje.

Als je jouw Linked-in account met de NFMD hebt gedeeld of je visitekaartje aan de NFMD hebt gegeven, dan slaan wij de volgende gegevens op:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Werkgever
 • Functietitel
 • Linked-in contactgegevens

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

 

Cookies en vergelijkbare technieken die we gebruiken

De NFMD gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of telefoon.

De NFMD gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit zodat de website werkt zoals bedoeld. Daarnaast gebruikt de NFMD analytische cookies om het gedrag van onze bezoekers te kunnen bestuderen en aan de hand hiervan deze website te kunnen verbeteren. Last but not least maakt de NFMD soms ook gebruik van tracking cookies zodat wij je op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en social media bedrijven.

Als de NFMD je toestemming nodig heeft om cookies te mogen plaatsen dan vragen we je dit tijdens je eerste bezoek aan deze website. De NFMD verwijst je daarbij ook naar onze cookie verklaring.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

 

Foto- en video opnamen
Tijdens de evenementen die door NFMD georganiseerd worden, zullen er foto’s- en video opnamen gemaakt worden. Deze foto’s en video’s zullen ter promotie gebruikt worden op deze website en de social media kanalen van de NFMD. Als je akkoord gaat met deze privacyverklaring ga je er ook mee akkoord dat wij de gemaakte foto’s en video’s gebruikenvoor de hiervoor genoemde doelen. Indien je niet akkoord bent ontvangen we graag jouw bezwaar per e-mail. Je hebt uiteraard het recht om te allen tijde jouw toestemming hiervoor in te trekken.

 

Doorgifte aan partners

De NFMD werkt voor het uitvoeren van onze dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners. Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:

 • Onze nieuwsbrieven versturen
 • Onze post versturen
 • Onze betalingen & incasso’s afhandelen
 • Onze webhosting verzorgen

Met subverwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. De NFMD werkt alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving.

Enkele van onze partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Met deze partners hebben wij passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken. Op deze manier zorgen wij ervoor dat jouw gegevens goed worden beschermd.

 

Doorgifte aan derden

In principe delen of verkopen wij gegevens niet met personen of organisaties buiten NFMD, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat de NFMD verplicht wordt om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

 

De beveiliging van jouw gegevens

NFMD heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies.

Alle partijen die jouw gegevens voor de NFMD verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

 

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard

Voor verschillende gegevensstromen hanteert de NFMD verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht om de NFMD te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”.

E-mail:
Afgehandelde e-mailberichten worden direct verwijderd. E-mail ouder dan 5 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes:
Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven tot die tijd aanwezig in ons facturatiesysteem.

Nieuwsbrief:
Je kunt je op ieder gewenst moment zelf uit ons nieuwsbrief systeem verwijderen.

Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NFMD. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@nfmd.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt de NFMD je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vraag ik je deze ook mee te sturen.

 

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. NFMD wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Melden van een datalek

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houdt de NFMD zich aan de meldplicht datalekken en melden wij dit lek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht je een datalek ontdekken dan vraagt de NFMD je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met de NFMD te delen door een e-mail te sturen naar info@nfmd.nl. Wij kunnen dan direct actie ondernemen.

 

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die NFMD verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. NFMD accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

 

Wijzigingen in deze verklaring

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door NFMD om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen het bedrijf.

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief waar we je op de hoogte houd van eventuele wijzigingen. In ieder geval raadt de NFMD je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van ons privacy beleid.

 

Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van NFMD ga je akkoord met deze wijzigingen.

 

Contact
Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen met de NFMD via de e-mail, info@nfmd.nl of per post:

 

NFMD
T.a.v.: Secretariaat NFMD
Postbus 26
4264 ZG Veen

 

NFMD is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 06091622.